Vad är inkludering?

Välkommen att ställa frågor i organisationer och på gator och torg om:
  1. Vad betyder ordet inkludering för dig?
  2. Var kommer du i kontakt med eller upplever du inkludering i praktiken?
  3. Var någonstans är inkludering inte alls självklart?
  4. Vad borde göras för att det ska bli mer inkludering?  
Svar på frågorna kan skickas till kultur-fritid@lund.se eller skrivas in direkt här på bloggen.

För dem som inte är bekanta med ordet inkludering har vi formulerat en kort förklaring: Med inkludering menar vi ett aktivt och normkritiskt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheter från början. Att arbeta med inkludering innebär att arbeta för både fysisk och social tillgänglighet för att undanröja hinder som står i vägen för jämlika förhållanden. Hör av dig till 046-35 51 81 så berättar vi mer om enkäten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar