Kontakt

Är du eller din organisation intresserade av att delta i Integrations- och Mångfaldsrundan? Eller vill ni veta mer? Kontakta Bengt Persson, utvecklingsstrateg, Kultur och Fritid Lund. Telefon: 046-355181, bengt.o.persson@lund.se

Se även www.lund.se/mangfaldsrundan