Mångfaldsrundan 2012

Nu är programmet klart, klicka här så kommer du till en pdf-fil på Lunds kommuns hemsida: Mångfaldsrundan 2012

Integrations- och Mångfaldsrundan 2012: Tema Normer

Varje dag under veckan 23-29 april sätter vi en ny norm i fokus. Hur fördelas makt och privilegier i Lund? Hur motverkar normer mångfald och integration?

Måndag: Kroppsideal och funktionsförmåga
Tisdag: Medelålder
Onsdag: Heteronormer
Torsdag: Man eller kvinna?
Fredag: Socioekonomi och utbildning
Lördag: Svensk, vit och sekulär
Söndag: Förändringsstrategier

Alla är välkomna att utveckla frågeställningarna och engagera sig i ett eller flera projekt! Gränsöverskridande samarbete uppmuntras. Senast 9 april behöver vi ha in alla uppgifter om arrangemangen för att de ska komma med i Mångfaldsrundans program.

Nästa möte 1 mars kl. 10-12 på Wickmanska, Bredgata 2 i Lund

In English
The Theme for next year’s Integration- and Diversity Week is Norms.
Each day from the 23rd to the 29th of April a new norm is being put in focus. How is power and privileges distributed in Lund? How do norms obstruct diversity and integration?


Monday: Body ideals och functional ability
Tuesday: Middle age
Wednesday: Hetero normativity
Thursday: Man or woman?
Friday: Socio economy and education
Saturday: Swedish, white and secular
Sunday: Strategies for change


Everyone is welcome to develop these approaches and engage in one or more projects! Border crossing cooperation is encouraged. Before the 9th of April we would like you to send in all information about activities and meeting places to be able to be printed it in the 2012 program.