Bakgrund

2007 ägde Lunds första Integrations- och Mångfaldsrunda rum. Under Rundan arrangeras bland annat utställningar, debatter, föreläsningar och kultur- och idrottsevenemang, där de deltagande organisationerna delar med sig av sina erfarenheter från året som gått.

Med stöd av Rundan kan kommunens förvaltningar, ideella föreningar, studenter, universitet och företag knyta an sitt ordinarie arbete till gemensamma, gränsöverskridande och årligt återkommande sammanhang i Lund. Rundan ger möjlighet att kraftsamla och ta del av goda exempel. Den erbjuder en struktur utifrån vilken arbetet för inkludering och jämlikhet kan utvecklas och förbättras. Här kan de medverkande uttrycka egna erfarenheter och se världen ur andras perspektiv, för att tillsammans utforska nya vägar till fördjupad demokrati och organisationsutveckling.

Rundan erbjuder inspiration, kontakter och tillfällen till att skapa aktiviteter som bygger broar mellan olika inkluderingsområden, verksamheter och aktörer i Lund. Alla erfarenheter kring etnicitet, kön, ålder, sexualitet, funktionskapacitet och trosuppfattning, är lika värdefulla. Alla är välkomna att delta och bidra till en gemensam helhet!

Läs mer här: http://www.lund.se/mangfaldsrundan