onsdag 11 april 2012

Skriv en berättelse om normer och normbärande

Tema för årets Integrations- och Mångfaldsrunda är Normer. Frågor som förknippas med ett normkritiskt förhållningssätt kan t.ex. handla om hur makt och privilegier fördelas i Lund, eller hur vissa normer motverkar värden som mångfald, inkludering och människors lika rättigheter och möjligheter. Normer är inte bara dåliga, diskriminerande och utestängande, utan kan naturligtvis också vara goda, jämlika och inkluderande. Normer handlar om många olika typer av värderingar och företeelser i tillvaron, t.ex. om vad och vilka som har tolkningsföreträde när det gäller kroppsideal och funktionsförmåga, ålder, sexualitet, manligt eller kvinnligt, klass, socioekonomi och utbildning, födelse- och uppväxtland, hudfärg, trosuppfattning och mycket annat.

I arbete för mångfald och jämlikhet förekommer ibland riktade insatser om eller för särskilda grupper som anses ha ”speciella behov”, eftersom de inte passar in i normerna. Ett vanligt antagande är t.ex. att de som tillhör normen behöver mer kunskap om dem som ”avviker” för att skapa ”tolerans” och så på sikt uppnå mångfald. Risken med en sådan utgångspunkt är dock att man ytterligare pekar ut marginaliserade grupper, och förstärker normpersonernas fördelar eftersom man inte ifrågasätter vad som anses ”normalt” i organisationen.

Enligt Lunds kommuns riktlinjer för mångfald och enligt kommunens integrationspolitiska program ska istället ett normkritiskt förhållningssätt genomsyra arbetet för jämlikhet och mångfald.

Ett normkritiskt arbete tar tvärtom sin utgångspunkt i den egna organisationen. Man tittar på vilka normer, värderingar, processer och strukturer som ligger till grund för verksamheten, för att undersöka vilka villkor dessa faktorer skapar för medarbetare och brukare. Vad förutsätter organisationen om medarbetarna? Vad säger policydokument och verksamhetsplaner? Målet är att inga normer eller strukturer ska vara diskriminerande eller ge vissa grupper fördelar. Genom att bredda normerna kan vi inkludera fler och uppnå jämlik mångfald. Normfokus gör jämlikhet till en viktig fråga för alla!

Eftersom normer och normbärande är ett relativt nytt och oprövad förhållningssätt, välkomnar vi alla lundabor att skriva korta berättelser på detta tema under årets Mångfaldsrunda. Skriv till oss och berätta om en gång då du eller ni insåg att du/ni är en normbärare. Välj en upplevelse ur ditt liv då du eller din organisation kom på att du eller ni var normbärare och berätta om den! Det vi är ute efter just den här gången är att få fram berättelser som synliggör normbärande. Inte för att normbrytande för den skull är oviktigt, utan för att belysa innebörden och meningen med aktiviteterna i årets tema.

Välkommen att sända in din berättelse till bengt.o.persson@lund.se eller skriv direkt här på Mångfaldsrundans nya blogg.

måndag 2 april 2012

Till Mångfaldsrundans nätverk:
Välkommen till Workshop med Kulturcentrum Skåne

För att öka medvetenheten och inspirera tankar och diskussioner om normer, människors lika värde, kreativitet, inkludering och bemötande, kommer Kultur och fritidsförvaltningen i vår att genomföra ett antal workshops med Kulturcentrum Skåne i Lund för förvaltningens alla anställda och samarbetspartners.

Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik, teater och konst som leds av pedagoger med både konstnärlig och pedagogisk kompetens. Till verksamheten söker sig människor för att teckna och måla, musicera, spela teater eller engagera sig i olika kulturprojekt. Kulturcentrums verksamheter vänder sig främst till personer med kognitiva funktionsnedsättningar i alla åldrar.

Syftet med vårens workshops är att skapa starka möten med Kulturcentrums pedagoger, arbetstagare och studenter. Tanken är att dessa möten ska hjälpa verksamheterna att utvecklas genom att visa hur man kan skapa möjligheter för alla.

Du har fem olika alternativ att välja mellan med plats för 30-40 personer. Vi ser gärna blandade grupper med deltagare från olika verksamheter. Ju snabbare du anmäler dig, desto större chans att få den önskade tiden. Workshopen är kostnadsfri och fika ingår.

Tisdag 17 april kl. 9-12 och 13-16
Fredag 20 april kl. 9-12
Onsdag 25 april kl. 9-12 och 13-16

Hör gärna av dig med frågor.

Välkommen med din bindande anmälan snarast
Bengt Persson
046-35 51 81
bengt.o.persson@lund.se

fredag 2 mars 2012

Skriv en berättelse om normer och normbärare till årets programbilaga

Den intressanta diskussionen om normer och normkritiskt förhållningssätt fortsatte på torsdagens uppföljningsmöte på Wickmanska. En idé väcktes om att bjuda in alla intresserade i och utanför Mångfaldsrundans nätverk till att skriva små korta berättelser på temat normer.

Berätta om en gång då du eller ni insåg att du/ni är en normbärare.

Välj en upplevelse ur ditt liv då du kom på dig själv med att vara en normbärare och berätta om den!

Det vi är ute efter just den här gången är att få fram berättelser som synliggör normbärande. Inte för att normbrytande för den skull är oviktigt, utan för att belysa innebörden och meningen med aktiviteterna i årets tema.

Tanken är att publicera berättelserna i det programblad som kommer ut veckan innan Rundan 23-29 april. Så här kort och enkelt som i Simon Ceders manus från inspirationsdagen 30 november skulle man kunna skriva. Dina eller era berättelser behöver vi ha till e-postadressen: bengt.o.persson@lund.se senast 9 april för att de ska komma med i Rundans programbilaga. Det går också bra skriva in dem direkt här på bloggen under topprubriken "Normer och normbärare". Bifoga gärna en bild som illustrerar din berättelse.

Om engagemanget blir lika stort som förra året kan vi göra årets programbilaga lika trevlig, fast på ett annat sätt. Se här hur det såg ut förra året: Mångfaldsrundan 2011

Nästa träff
Nästa uppföljningsträff blir tisdag 20 mars 15-17 på samma plats Wickmanska. Då blir det workshop med Anna Glas om RFSL ungdoms metodmateral BRYT. Här finns mer information om BRYT (klicka)

torsdag 16 februari 2012

ÅRETS IDROTTSLEDARE 2011: CARINA SACHER
Årets idrottsledare är en otrolig ambassadör för rullstolshandbollen och hjälper föreningar och förbund både nationellt och internationellt som vill starta upp verksamhet och hon assisterar mer än gärna även vid de första träningarna. Den 24 november, på det tredje försöket blev även rullstolshandbollen medlemmar i Svenska Handbollsförbundet mycket tack vare hennes envishet. Hon är rullstolshandbollens främsta frontfigur och sitter även med på internationell nivå och utvecklar regelverket. Hennes förening H43 Wheelers fick ta emot Lunds Kommuns Integration och Mångfaldspris i april 2011. Hon fick dessutom pris som Årets Eldsjäl av Rotaryföreningen i Lund/Dalby.


Skåneidrotten (klicka här)

onsdag 8 februari 2012

Aktiviteter och förslag efterlyses?

Jag skulle vilja göra något på Stadsbiblioteket om psykisk ohälsa under mångfaldsveckan, jag tar gärna emot idéer och söker kontakt med andra som tycker det här verkar vara en bra idé. Vad skulle vi kunna göra för att uppmärksamma det här?

Det skulle passa in på måndagen när vi uppmärksammar funktionsförmåga och/eller på torsdagen när det handlar om socioekonomi.

Vi har mängder av böcker som lyfter fram det här ur olika synvinklar som jag tänkte ta ut från hyllorna och ställa fram så att folk verkligen ser dem. Man skulle också kunna visa film, jag vet att föreningen RSMH har gjort några filmer som vi kanske kan få tillstånd att visa här på Stadsbiblioteket. Annars är det lite knepigt tyvärr med filmvisningar på grund av upphovsrättsfrågor.

Vad kan vi mer göra? Skriv en kommentar, alla tips och idéer välkomnas.
Claus Karlsson, Bibliotekarie, Stadsbiblioteket i Lund.

fredag 3 februari 2012

Nästa Uppföljningsträff torsdag 1 mars 10-12, Wickmanska

Välkommen till den andra uppföljningsträffen inför årets Mångfaldsrunda. Den här gången har vi bjudit in Simon Ceder från Sociologiska institutionen. Många minns Simons föreläsning om normkritiskt förhållningssätt på Inspirationskonferensen på AF Borgen i november. Tanken med att bjuda in Simon igen är att vi vill stimulera en fortsatt diskussion om årets tema, och stödja alla som vill medverka i årets Mångfaldsrunda; vi vill hitta sätt att hjälpa varandra att konkretisera de goda idéer till aktiviteter och mötesplatser som nu finns; vi hoppas att det här kan vara ett intressant sätt.

Välkomna till Wickmanska på Bredgatan 2 i Lund. För vår planiering behöver vi din anmälan senast måndag 27 februari till 046-35 51 81 eller bengt.o.persson@lund.se

torsdag 2 februari 2012

Uppföljningsträffen på Wickmanska

Det blev en trevlig Uppföljningsträff på Wickmanska idag; bra diskussion om årets tema Normer. Vi enades om att det är viktigt att fortsätta vända och vrida på det här förhållningssättet, och särskilt då hur man kan skapa intressanta aktiviteter och mötesplatser som belyser hur normer påverkar mångfald, allas lika rättigheter och jämställdhet. Eventuellt kan vi nästa gång träffas tillsammans med någon intressant föreläsare. Vi återkommer med datum och innehåll. Tack för ni kom! Och glöm inte att alla medverkande organisationer är välkomna att skriva i den här bloggen. Det kan handla om vad man planerar till årets Runda, tankar om normkritiskt arbete, svårigheter och styrkor, behov av stöd etc.

måndag 23 januari 2012

Välkommen till Uppföljningsträff inför Rundan 2012
Torsdag 2 februari 10-12
Kaféet på Wickmanska, Bredgatan 2.

För mer information om Rudans tema och närvaron i olika sociala media, logga in på ”lund.se” via bifogad länk.

Hälsningar
Bengt Persson
Kultur och fritid
046-35 51 81

http://www.lund.se/Tillbehor/Nyheter/Var-med-och-skapa-Mangfaldsrundan/

tisdag 10 januari 2012

Inspirationsdag 30 november 2011

Några ögonblicksbilder från höstens kick-off.Processledaren Eva Broms från Framtidsverkstäder ledde oss i arbetet...Folkbiblioteken var välrepresenterade!


Den goda lunchen var vegetarisk, för att passa så många som möjligt.


Mycket diskussioner blev det...

Vi ses snart igen!