torsdag 2 februari 2012

Uppföljningsträffen på Wickmanska

Det blev en trevlig Uppföljningsträff på Wickmanska idag; bra diskussion om årets tema Normer. Vi enades om att det är viktigt att fortsätta vända och vrida på det här förhållningssättet, och särskilt då hur man kan skapa intressanta aktiviteter och mötesplatser som belyser hur normer påverkar mångfald, allas lika rättigheter och jämställdhet. Eventuellt kan vi nästa gång träffas tillsammans med någon intressant föreläsare. Vi återkommer med datum och innehåll. Tack för ni kom! Och glöm inte att alla medverkande organisationer är välkomna att skriva i den här bloggen. Det kan handla om vad man planerar till årets Runda, tankar om normkritiskt arbete, svårigheter och styrkor, behov av stöd etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar