fredag 3 februari 2012

Nästa Uppföljningsträff torsdag 1 mars 10-12, Wickmanska

Välkommen till den andra uppföljningsträffen inför årets Mångfaldsrunda. Den här gången har vi bjudit in Simon Ceder från Sociologiska institutionen. Många minns Simons föreläsning om normkritiskt förhållningssätt på Inspirationskonferensen på AF Borgen i november. Tanken med att bjuda in Simon igen är att vi vill stimulera en fortsatt diskussion om årets tema, och stödja alla som vill medverka i årets Mångfaldsrunda; vi vill hitta sätt att hjälpa varandra att konkretisera de goda idéer till aktiviteter och mötesplatser som nu finns; vi hoppas att det här kan vara ett intressant sätt.

Välkomna till Wickmanska på Bredgatan 2 i Lund. För vår planiering behöver vi din anmälan senast måndag 27 februari till 046-35 51 81 eller bengt.o.persson@lund.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar